บริษัท เอเชีย พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (APE)

บริษัทฯ ดำเนินการด้านการออกแบบ ควบคุมงาน และรับเหมาก่อสร้าง โดยวิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร รวมทั้งมีทีมวิศวกรและสถาปนิก  ในการให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินการก่อสร้างครบวงจร
ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่างานที่จะได้จะมีทั้งคุณภาพและทั้งราคาที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบัน
เพื่อให้งานที่ได้มีคุณภาพ นโยบายการรับงานจึงมุ่งเน้นไปที่ผลงานเป็นสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับมอบงานที่มีคุณภาพในทุกด้าน   รวมทั้งบริษัทฯ รับงานติดตั้งนั้งร้านก่อสร้างและติดตั้งรั้วชั่วคราวอีกด้วย

การให้บริการ

– ให้คำปรึกษางานก่อสร้างทุกประเภท

– รับเหมาก่อสร้างราคาเป็นกันเอง และบริษัทฯ ยินดีเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้นฟรี

– ควบคุมงานก่อสร้างราคาเป็นกันเอง

– งานตรวจสอบและคำนวณผลงานก่อสร้าง

– งานบริหารงานก่อสร้าง (CM) งานวางแผนการก่อสร้างต่างๆ

– งานออกแบบ เขียนแบบประมาณราคา และเขียนภาพ perspective

– งานตรวจสอบและรับรองแบบ โดยสามัญวิศวกรโยธา

=ให้คำปรึกษาเรื่องงานก่อสร้างทุกประเภท=

  • ติดต่อ : คุณณัฐพงศ์ 0818432138 , คุณประสิทธิ์ 0818726072 , คุณสมคิด 0818273009