การเปลี่ยนบานประตู บริเวณทางด่วนศรีรัช ด่านงามวงศ์วาน