การเปลี่ยนบานประตู บริเวณทางด่วนศรีรัช ด่านหัวลำโพง