งานตรวจสอบปั้นจั่นเสาเข็ม

ควรมีการตรวจสอบจุดยืด ข้อต่อต่างๆ ให้แน่นและมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ