งานตั้งนั้งร้านเพื่อทำความสะอาดพระรูปร.5 อาคารบริหาร BEM