งานติดตั้งประตูหนีไฟ สถานีรถไฟฟ้าห้วยขวาง MRT สายสีน้ำเงิน