งานสำรวจค่าระดับทรุดตัวอาคารเก็บของ บริเวณอาคารบริหาร BEM ถ.พระราม9