JOB

1. พนักงานด้านการตลาด

 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์  หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านสำนักงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • หากขับรถได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. พนักงานบัญชี

 • วุฒิปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้องทางบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถประสานงานกับผู้สอบบัญชีได้

3. วิศวกรโยธา

 • วุฒิปริญญาตรี โยธา หรือการบริหารงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์บริหารงานและควบคุมก่อสร้าง 1-5 ปี
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคคล

บริษัท เอเชีย พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 47/25  วีวิลเลจ 2  ถนนเอราวัณ 1 หมู่ 14 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 • Mobile Phone : คุณณัฐพงศ์ 081 843 2138 , คุณประสิทธิ์ 081 872 6072 , คุณสมคิด 081 827 3009
 • โทร. (662) 000-7697
 • โทรสาร (662) 000-7697
 • E-mail : asiaplusone@hotmail.com