Photo Gallery

งานที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้างอาคารและงานด้านโยธา


งานควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักร


การวิเคราะห์คำนวณโครงสร้างสะพาน


งานออกแบบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเป็นสำนักงาน


งานเขียนแบบออกแบบบ้านพักอาศัย


งานออกแบบร้านกาแฟ


งานออกแบบภายในร้านกาแฟ


งานคำนวณโครงสร้างป้าย


งานออกแบบอาคารพาณิชย์


ออกแบบภายในเทาว์โฮม


งานออกแบบโครงสร้างหลังคาผ้าใบ


งานออกแบบฐานวางเครื่องจักร


งานออกแบบฐานวางเครื่องจักร


งานออกแบบบ้านน๊อคดาวน์


งานออกแบบบ้าน 2 ชั้น

 

 

งานระบบระบายน้ำฝน รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่
ติดตั้งประตูเหล็กรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน สถานีวงศ์สว่าง
ออกแบบห้องประชุม
ออกแบบร้านอาหาร
ออกแบบการตั้งนั้งร้านเหล็ก
งานก่อสร้างป้อมยาม เซนทาโก คลองหลวง ปทุมธานี
งานติดตั้งประตูเหล็ก สถานีรถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง
งานรื้อกระเบี้องยาง ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า พระรามเก้า

งานทาสีราวบันได ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า พระรามเก้า
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อำเภอปากเกร็ด นนทุบรี