ปรับปรุงรางระบายน้ำ โครงการเดอะรีเซิร์ฟ สุขุมวิท61 (บมจ.พฤกษา)